Moduł Sprawdzenia NOWOŚĆ

2017/06/15 12:48   root

Moduł Sprawdzenie to narzędzie przeznaczone dla administratorów bezpieczeństwa informacji do prowadzenie Planu Sprawdzeń oraz ewidencji Sprawozdań ze Sprawdzeń. Funkcjonalność modułu została zaprojektowana zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu ministra administracji i cyfryzacji z dnia 11.05.2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz.U. z dn. 29.05.2015 r., Poz. 745).

Więcej informacji: https://abiadministrator.pl/sprawdzenia-nowy-modul/

Login ...
Nie posiadasz konta? Utwórz je!